Vláda schválila návrh státního rozpočtu na letošní rok, plánovaný schodek je ve výši 280 miliard korun

Česká republika bude v roce 2022 hospodařit s plánovaným schodkem ve výši 280 miliard korun, což je o bezmála 100 miliard méně, než kolik naplánovala předchozí vláda. Příslušný návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2022 schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 9. února 2022 a nyní jej posoudí Poslanecká sněmovna.

Přepracovaný státní rozpočet České republiky pro letošní rok počítá s příjmy ve výši 1,613 bilionu korun a s výdaji 1,893 bilionu korun, tedy se schodkem 280 miliard korun. Návrh rozpočtu zahrnuje i dodatečné příjmy státního rozpočtu ve výši 62 miliard korun, z nichž vláda plánuje vykrýt předpokládané nové výdaje, jako například mimořádnou valorizaci důchodů v letošním roce. Kvůli ní se zvýší mandatorní výdaje rozpočtu o 21 miliard korun.

„Nahradili jsme předvolební rozpočet Andreje Babiše rozpočtem, který je skutečně protiinflační. Je třeba si uvědomit, že předcházející vláda jen od roku 2019 zadlužila každého z občanů České republiky o dalších 90 000 korun, takže každý dnes dluží 250 000 korun. Tomu nelze přihlížet, s tím musí odpovědná vláda něco dělat,“ uvedl premiér Petr Fiala„Také jsme museli reagovat na rostoucí inflaci, na to, že se lidem znehodnocují úspory, že čelí drahotě a dalším negativním jevům, které s inflací souvisejí,“ poukázal předseda vlády.

Oproti původnímu návrhu rozpočtu vláda plánuje uspořit 13 miliard na provozních výdajích státu, 14 miliard díky zrušení valorizace plateb za státní pojištěnce a 15 miliard na kapitálových výdajích. Například Ministerstvo obrany bude mít v rozpočtu méně o 5,4 miliardy korun kvůli neuskutečněné zakázce na bojová vozidla pěchoty. Ministerstvo dopravy bude hospodařit s rozpočtem nižším o 9,1 miliardy korun, a to kvůli snížení slev na jízdném nebo kvůli nespotřebovaným výdajům z loňského roku. Úspory se však nedotknou výstavby nových dálnic a železnic.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude mít o 5,1 miliardy korun méně ve srovnání s návrhem předchozí vlády. V případě platů učitelů ale platí závazek vlády udržet je nad 130 procenty průměrné mzdy. Ministerstvo zdravotnictví uspoří na výdajích na nákup vakcín proti koronaviru, které budou financované z nespotřebovaných výdajů loňského roku. V případě platů zdravotnického personálu platí prosincové rozhodnutí vlády o jejich navýšení o šest procent. Na kulturu vláda nadále plánuje vynakládat do roku 2025 jedno procento HDP. Informace o úsporách v rezortu práce a sociálních věcí, úsporných opratřeních na Ministerstvu vnitra a o úsporách na Ministerstvu zemědělství.

Více informací k rozpočtu na stránkách Ministerstva financí.

„Rozpočet, který dnes vláda schválila, znamená, že schodek je o sto miliard korun nižší, než byl návrh rozpočtu připravený bývalou ministryní financí, o 140 miliard nižší než výsledek rozpočtu za rok 2021 a o 220 miliard nižší než návrh rozpočtu na loňský rok a to vše bez zvyšování daní. Podařilo se nám přitom vyčlenit dost peněz na priority, které posouvají naši zemi kupředu, aniž bychom se dotkli peněženek občanů, aniž bychom se dotkli kvality služeb, které stát poskytuje,“ konstatoval premiér Fiala. Za hlavní priority protiinflačního rozpočtu označil předseda vlády zodpovědné hospodaření, dostatek finančních prostředků pro vzdělávání, na investice, na zachování vládního slibu udržet platy pedagogů na 130 procentech průměrné mzdy či na pomoc podnikatelům postižených protiepidemickými opatřeními.