Index digitálních dovedností společnosti Salesforce odhalil, že 76 % pracovníků není připraveno na budoucnost práce

Společnost Salesforce, globální lídr v oblasti CRM, zveřejnila svůj nový Globální index digitálních dovedností, který odhaluje rostoucí globální krizi digitálních dovedností a naléhavou potřebu přijmout opatření. Index Salesforce vychází z dat od více než 23 000 pracovníků v 19 zemích, kteří uvádějí svou připravenost získat klíčové digitální dovednosti.

Téměř tři čtvrtiny respondentů (73 %) se necítí být schopno plně si osvojit digitální dovednosti, které podniky potřebují už nyní, a ještě více (76 %) se jich necítí být připraveno na budoucnost práce. Přestože 82 % plánuje osvojit si nové dovednosti v příštích pěti letech, pouze 28 % se nyní aktivně zapojuje do programů vzdělávání a odborné přípravy v oblasti digitálních dovedností.

Globální nedostatek digitálních dovedností

Mezera takového rozměru je znepokojující, nicméně představuje svým způsobem také příležitost. Vzhledem k tomu, že společnosti po celém světě rychle přecházejí na nový model, poptávka po zaměstnancích s digitálními dovednostmi prudce vzrostla.

Celkové globální skóre indexu Salesforce pro digitální připravenost, hodnocené z hlediska připravenosti, úrovně dovedností, přístupu a aktivní účasti na zvyšování digitálních dovedností, je v současné době pouze 33 bodů ze 100 možných. Země zastoupené v průzkumu se pohybovaly v rozmezí od 63 do 15 bodů, což poukazuje na to, že ačkoli se některé země cítí být k digitální změně připravenější než jiné, je naléhavě zapotřebí globálních investic, aby se odstranila propast v digitálních dovednostech a vytvořila se tak inkluzivnější pracovní síla.

Každodenní digitální dovednosti se nepromítají na pracovišti

Každodenní dovednosti, jako například fungování na sociálních sítích, se nemusí nutně promítnout do klíčových digitálních dovedností na pracovišti, které podniky potřebují k obnově, odolnosti a růstu.

Více než dvě třetiny všech respondentů z generace Z (64 %) tvrdí, že mají pokročilé dovednosti v oblasti sociálních sítí, což podporuje přesvědčení o digitálních znalostech mladé generace, ale méně než třetina (31 %) se domnívá, že má pokročilé digitální dovednosti na pracovišti, které podniky v současnosti potřebují.

Generační rozdíl v dovednostech

Index Salesforce také ukazuje, že mladší respondenti mají největší důvěru a ambice učit se novým dovednostem – více než třetina příslušníků generace Z se aktivně vzdělává a školí pro dovednosti potřebné v příštích pěti letech ve srovnání s 12 % příslušníků generace Baby Boomers.

Nejdůležitější digitální dovednosti, které dnes podniky potřebují

Podle Salesforce Indexu jsou dovednosti v oblasti technologií považovány za nejdůležitější digitální dovednosti pro pracovníky v současnosti i v příštích pěti letech. Navzdory tomu, že respondenti jsou zdatní v technologiích pro každodenní spolupráci, jako jsou sociální sítě, tak pouze 25 % se cítí být pokročilý v dovednostech z oblasti technologií, které jsou potřebné právě na pracovišti.

Podniky hrají zásadní roli

Podniky jsou nyní více než kdy jindy zodpovědné za řešení rostoucí globální mezery v kvalifikacích. Společnost Salesforce se proto zavázala investovat do budoucí pracovní síly prostřednictvím své rozmanité sady programů rozvoje pracovní síly, mezi něž patří:

  • Trailblazer Community, globální síť 15 milionů lidí napříč ekosystémem Salesforce, kteří si vzájemně pomáhají při získávání nových dovedností a dosahování úspěchu.
  • Trailhead, bezplatná online vzdělávací platforma společnosti Salesforce, která pomohla více než 3,9 milionu lidí získat dovednosti pro budoucí práci.
  • Pathfinder Training Program, program rozvoje pracovních sil, který připravuje jednotlivce s technickými, obchodními a měkkými dovednostmi potřebnými pro kariéru v ekosystému Salesforce.
  • Salesforce Military, který nabízí bezplatné online školení a certifikační zkoušky zdarma pro vojáky v aktivní službě, veterány a jejich parnery. Salesforce také propojuje účastníky s potenciálními zaměstnavateli.
  • Salesforce Talent Alliance, iniciativa, která propojuje partnerské společnosti Salesforce s uchazeči o zaměstnání vyškolenými na Salesforce prostřednictvím Trailhead a přináší nové talenty do rychle rostoucího ekosystému.
  • Trailblazer Connect, která pomáhá lidem navázat kontakt s mentoringem a kariérními příležitostmi prostřednictvím akcí a online zdrojů.