Míra nezaměstnanosti v zimě tradičně roste, Česko má ale i tak 250 tisíc volných pracovních míst

V lednu tradičně rostla míra nezaměstnanosti. Z prosincové úrovně 3,5 procenta stoupla na 3,6 procenta. Důvodem není zhoršování situace na trhu práce, ale každoročně se opakující ukončování sezónních prací v exteriéru. Také ke konci ledna končí četné úvazky na dobu určitou.

Pokud ale lidé ztratili nyní zaměstnání, velmi pravděpodobně si jej zase rychle nejdou, neboť situace na trhu práce zůstává napjatá. O tom svědčí fakt, že zhruba 350 tisíc pracovních míst zůstává neobsazeno. Zhruba 250 tisíc z nich by mohli obsadit cizinci, avšak těch se kvůli pandemii, nepružné legislativě a nově i hrozící válce Ukrajiny s Ruskem nedostává ještě výrazněji než před pandemií.

Chybí například Ukrajinci ve stavebnictví, ale jistě by se uplatnili třeba i zahraniční manuální pracovníci v průmyslu. Ukrajinci se strachují o osud svých blízkých v domovině, kde hrozí invaze Ruska, pročež se zdráhají setrvávat pracovně v zahraničí.

Příliv cizinců z civilizačně blízkých okruhů by české ekonomice pomohl, stejně jako celé tuzemské společnosti. Kromě jiného by tento příliv mírnil inflační tlaky. Proti jsou však tradičně odbory.

Míra nezaměstnanosti zůstane nízká po celý letošní rok. Za celý rok vykáže úroveň 3,1 procenta. Bude tak nadále nejnižší nejen v zemích EU, ale dokonce v zemích organizace OECD, kde jí bude svojí níží konkurovat snad jedině nezaměstnanost japonská. To však znamená pokračující tlaky na růst výdělků, které zásadně přispívají k roztáčení inflace.

Lukáš Kovanda, Ph.D.