Bezpečnostní rada státu se zabývala bezpečnostní situaci v souvislosti se zvýšeným napětím mezi Ruskem a Ukrajinou

Bezpečnostní rada státu se na jednání v úterý 1. února 2022 zabývala zhoršující se bezpečnostní situaci v souvislosti se zvýšeným napětím mezi Ruskou federací a Ukrajinou a věnovala se i aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Bezpečnostní rada státu vyjádřila vážnou obavu z pokračujících kroků Ruské federace, jež potvrzují hrozbu možné násilné agrese vůči Ukrajině, a podporu intenzivnímu úsilí k nalezení diplomatického řešení.

„Vláda se situaci věnuje dlouhodobě, systematicky a usilovně. Včera jsem se setkal s ukrajinským velvyslancem, vláda minulý týden schválila dar Ukrajině v podobě dělostřelecké munice atd. Samozřejmě dále sledujeme a průběžně vyhodnocujeme situaci na rusko-ukrajinské hranici,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala. „Je nám jasné, že se nás ta situace dotýká. Není to tak, že bychom se na to mohli dívat lhostejně. Hranice Ukrajiny jsou od našich hranic 300 kilometrů daleko a přímé i nepřímé dopady případného konfliktu by byly velmi vážné,“ připomněl premiér.

Bezpečnostní rada státu v této souvislosti vzala na vědomí informaci o práci mezirezortní pracovní skupiny Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky, která vyhodnocuje očekávané oblasti hlavních dopadů na Českou republiku v důsledku možné agrese Ruské federace vůči Ukrajině. Těmito oblastmi jsou kybernetické útoky, zvýšená činnosti zpravodajských služeb cizí moci, migrace, dopady zvýšených cen elektřiny a surovin, zajištění adekvátních zásob včetně omezení či přerušení dodávek plynu a ropy, ochrana občanů, krajanů a majetku ČR na Ukrajině, podpora zemí nejvíce zasažených migrací v důsledku agrese Ruské federace vůči Ukrajině, humanitární pomoc a udržení jednotné komunikační strategie.

„Pro naše občany máme jasnou zprávu: Spoléháme na diplomatické vyřešení napětí na ukrajinsko-ruské hranici. Věříme v diplomatické řešení, ale jsme připraveni i na horší scénáře. To je podle nás jediný odpovědný postup,“ dodal předseda vlády.

Bezpečnostní rada státu zřídila Odbornou pracovní skupinu Bezpečnostní rady státu pro pandemii a projednala návrh Statutu Ústředního krizového štábu, schválila Jednací řád Ústředního krizového štábu a Organizační řád odborné pracovní skupiny pro koordinaci krizové komunikace Ústředního krizového štábu.