Přehled hlavních trendů v bezpečnostním průmyslu pro rok 2022

I v roce 2022 se svět stále potýká s pandemií. Bezpečnostní průmysl se však nepřestává posouvat dopředu, přizpůsobovat se situaci a rozvíjet. Některé trendy dokonce přicházejí ještě rychleji. Kromě tradičního „fyzického zabezpečení“ se velcí i menší hráči v našem oboru rychle zabydlují v řadě nových oblastí, jako je umělá inteligence, cloud computing, internet věcí nebo kybernetická bezpečnost.

Vypadá to, že bezpečnostní průmysl čeká zásadní proměna. Přesouvá se od pouhé ochrany bezpečnosti k širšímu okruhu činností, které zabezpečení vylepší a zároveň přinesou inteligentnější a udržitelnější řešení komunitám, firmám i celé společnosti.

Společnost Hikvision by se s vámi ráda podělila o některé ze svých představ a očekávání týkajících se klíčových trendů, které patrně ovlivní bezpečnostní průmysl v roce 2022 a pravděpodobně i v dalších letech.

1. Umělá inteligence bude úplně všude

Umělá inteligence se dnes v bezpečnostním průmyslu vyskytuje zcela běžně. Stále více zákazníků z oboru si důležitost umělé inteligence uvědomuje a nachází pro aplikace AI nová využití v různých situacích. Kromě ANPR, automatických upozornění na události a snižování počtu falešných poplachů má umělá inteligence i další využití, například při detekci osobních ochranných prostředků (OOP), upozornění na pád seniora, průzkumu důlních povrchů a v mnoha dalších oblastech. Zaznamenali jsme také intenzivnější spolupráci v rámci oboru. Výrobci bezpečnostních systémů zpřístupnili své hardwarové produkty aplikacím AI třetích stran a spustili pro zákazníky otevřené platformy, aby mohli vytvářet a trénovat vlastní algoritmy AI podle svých potřeb.

Umělá inteligence je jednou z nejdůležitějších technologií, které mění podobu bezpečnostního průmyslu. Díky optimalizaci algoritmů, vyššímu výpočetnímu výkonu a nižším nákladům na čipy, za které vděčíme pokroku polovodičových technologií v posledních letech, poskytují aplikace AI čím dál častěji základní funkce a schopnosti akceptované všemi sektory bezpečnostního průmyslu. Tvrzení „umělá inteligence bude všude“ se podle našich předpokladů bude čím dál víc ukazovat jako pravdivé.

2. Nastane masivní digitalizace a umělá inteligence věcí (AIoT) bude v oboru hrát stále větší roli

Díky stoupajícímu počtu kamer a dalších bezpečnostních zařízení připojených k síti se bezpečnostní průmysl stává důležitou součástí světa internetu věcí, což přináší širší možnosti při snímání obrazu. Je zřejmé, že hranice bezpečnostního průmyslu se stírají a dalece přesahují oblast fyzické bezpečnosti. Popularizace umělé inteligence také umožňuje, aby se připojená zařízení stala inteligentními „věcmi“ propojenými s internetem věcí. Kombinace umělé inteligence a internetu věcí označovaná zkratkou AIoT posouvá bezpečnostní průmysl na vyšší úroveň, automatizuje pracovní postupy a procedury podniků a pomáhá při digitální transformaci v různých sektorech oboru, jako je energetika, logistika, výroba, maloobchod, vzdělávání, zdravotnictví atd.

Z našeho pohledu přináší AIoT našemu oboru díky rychle se rozšiřujícím aplikacím pro bezpečnostní zařízení a systémy spoustu nových možností. Bezpečnostní zařízení a systémy jsou také stále častěji vybaveny dalšími způsoby vnímání, jako je radar, lidar, měření teploty nebo detekce vlhkosti a úniku plynu. To nadále zlepšuje jejich výkon. Tato nová zařízení plní řadu úkolů, které ještě před pár lety vyžadovaly několik různých zařízení. Slouží tak nejen k bezpečnostním účelům, ale plní i další inteligentní funkce potřebné ve stále se rozvíjejícím světě.

3. Díky konvergovaným systémům zmizí datová sila

Pracovníci v soukromých firmách i ve veřejném sektoru by určitě uvítali, kdyby nemuseli používat nepraktická „datová sila“. Když jsou data a informace rozptýlené a izolované v různých systémech nebo skupinách, brání to sdílení informací a spolupráci. Manažeři také nemohou získat ucelený pohled na nakládání s nimi. Jako účinné řešení tohoto problému se ukázalo sbližování různých informačních systémů – snad se díky němu dočkáme i úplného odbourání datových sil.

Není pochyb – trendem v bezpečnostním průmyslu je snaha o konvergenci systémů všude, kde to půjde, například v oblasti videa, kontroly přístupu, alarmů, požární prevence nebo nouzového řízení. Do jednotných platforem pro správu se také integrují další systémy, které nejsou zaměřené na bezpečnost, například systémy pro lidské zdroje, finance nebo zásoby a logistiku. To zlepšuje možnosti spolupráce a managementu to umožňuje lepší rozhodování na základě komplexnějších dat a analýz.

4. Zásadní význam budou mít cloudová řešení a služby

Stejně jako umělá inteligence není ani cloud v našem odvětví novým trendem, jeho význam ale stále roste. Stále více podniků, ať už jde o malé firmy nebo velké společnosti, dnes využívá cloudová bezpečnostní řešení a služby. I teď už je jasné, že pandemie urychlila přechod lidí i podniků po celém světě na cloudové systémy.

Všechny podniky chtějí jednoduché platformy a služby, k jejichž správě je potřeba co nejméně prostředků a mají co nejjednodušší nastavení. Právě v této oblasti je cloud přínosem. Díky infrastruktuře cloudového hostingu není potřeba žádný místní server ani software. Uživatelé mohou pohodlně kontrolovat stav svého majetku a podniků v reálném čase, rychle se dozvědět o bezpečnostních událostech a alarmech a na mimořádné události reagovat jednoduše pomocí mobilní aplikace. Provozovatelům bezpečnostních firem umožňuje cloud vzdáleně pomáhat klientům s konfigurací zařízení, opravovat chyby, udržovat a modernizovat bezpečnostní systémy a poskytovat lepší a hodnotnější služby.

5. Za každého počasí, v jakýchkoliv podmínkách a v kteroukoli denní či noční dobu budou standardem velmi kvalitní bezpečnostní snímky

U bezpečnostních videokamer je důležité, aby měly vždy čistý obraz a dokázaly zachytit detaily 24 hodin denně, za každého počasí a jakýchkoli podmínek. Kamery s technologií snímání při slabém osvětlení, které v noci a v téměř úplné tmě poskytují obraz s vysokým rozlišením a plnými barvami, jsou na trhu velmi žádané. Tuto působivou technologii využíváme u různých modelů kamer, jako jsou kamery 4K, kamery s objektivem s proměnlivým ohniskem nebo kamery PTZ. Kromě toho se pro jasnější bezpečnostní videozáznamy za zhoršené viditelnosti – zejména za nepříznivého počasí – používají vysoce výkonné zobrazovací senzory, technologie ISP a algoritmy AI, díky nimž si kamery zachovají jasný a detailní obraz.

V souvislosti se zobrazovacími technologiemi musíme zmínit i trend, kdy se do nových kamer začíná přidávat více objektivů. Kamery s jedním objektivem mají omezenou schopnost zachytit na větší vzdálenosti všechny detaily a zprostředkovat celkový pohled na velkou plochu. Dělají buď jedno nebo druhé. Se dvěma nebo více objektivy v jedné kameře však je možné současně zprostředkovat jak panoramatický snímek, tak detailní, přiblížený pohled na tu samou velkou plochu. Kamery s více objektivy proto budou ve všech ohledech přínosné na mnoha místech, jako jsou letiště, přístavy, dopravní uzly, parkoviště, stadiony nebo náměstí.

6. Biometrická kontrola přístupu přinese vyšší bezpečnost a efektivitu

Během posledních desetiletí kontrola autorizovaného přístupu od dob klíčů, PIN kódů a identifikačních karet značně pokročila. Teď vstupujeme do éry biometrie. Biometrická autentizace, od rozpoznávání otisků prstů a dlaní až po rozpoznávání obličeje a oční duhovky, si v oblasti kontroly přístupu rychle našla místo trhu.

Biometrická kontrola přístupu přináší zásadní výhody, jako je vyšší bezpečnost a efektivita a menší riziko padělání. Ověření lze provést během několika sekund nebo dokonce ve zlomku sekundy, což zabrání zbytečnému fyzickému kontaktu. Rozpoznávání duhovky, otisku dlaně a obličeje nabízí bezdotykovou kontrolu přístupu. Tento postup je bezpečný z hygienického hlediska a kvůli pandemii se využívá stále častěji.

7. Oblasti kybernetické bezpečnosti bude dominovat model nulové důvěry (Zero Trust)

Vzhledem k tomu, že se přes internet připojuje více bezpečnostních zařízení, než jsme si kdy dokázali představit, stala se kybernetická bezpečnost v tomto odvětví obrovskou výzvou. Na klíčových světových trzích byly v poslední době zavedeny přísnější předpisy týkající se zabezpečení dat a ochrany soukromí, jako je GDPR v EU nebo zákon o bezpečnosti dat v Číně, které kladou vyšší nároky na kybernetickou bezpečnost. V roce 2021 nás navíc několik přelomových útoků ransomwaru na nejrůznější podniky jednoznačně přesvědčilo o tom, že společnosti v každém odvětví musí posílit jak svou síťovou bezpečnostní architekturu, tak svou online ochranu.

Jak tedy řešit rostoucí obavy o kybernetickou bezpečnost? Ačkoli tento koncept vznikl již v roce 2010, termín „Zero Trust“ se začal častěji skloňovat až v posledních letech. Strategie Zero Trust vznikla s cílem zabránit narušení bezpečnosti dat tím, že z architektury sítě organizace odstraní koncept důvěry. Vychází z myšlenky „nikdy nedůvěřuj, vždy ověřuj“. V odvětví IT byl tento koncept všeobecně přijat a teď se pomalu, ale jistě přesouvá i do oblasti fyzické bezpečnosti, která se postupně stává důležitou součástí světa internetu věcí.

8. Ekologická výroba a nízkouhlíkové iniciativy dosáhnou velkých pokroků

Na podpoře nízkouhlíkových iniciativ panuje shoda v mnoha zemích po celém světě. Na trhu s bezpečnostními zařízeními jsme zaznamenali, že zákazníci dávají přednost produktům s nízkou spotřebou energie a že se zvyšuje poptávka po kamerách napájených solární energií.

Místní zákony, předpisy a politiky, které omezují normy pro emise uhlíku ve výrobních podnicích, mezitím tlačí průmyslová odvětví k přijímání ekologičtějších postupů v každodenním provozu a výrobě. Mezi takové postupy patří například používání materiálů šetrnějších k životnímu prostředí nebo přijímání návrhů na energeticky účinnější výrobní procesy. Těší nás, že se o „zelenou“ výrobu zajímá stále více výrobců v bezpečnostním průmyslu a snaží se tak snižovat emise oxidu uhličitého. I když to bude trvat ještě dlouho, už jsme vykročili správným směrem. Očekáváme, že v roce 2022 dojde v této oblasti k významnému pokroku.

Zjistěte více

Chcete-li se dozvědět více o všech zde probíraných tématech nebo se seznámit s poznatky společnosti Hikvision o nejnovějších trendech v oblasti zabezpečení, navštivte náš Hikvision Blog.