Strategický plán MZe není vyvážený, nezohledňuje totiž dostatečně ochranu krajiny

Agrární Komora a Zemědělský svaz na tiskové konferenci 5. ledna 2022 uvedly, že návrh Strategického plánu Společné zemědělské politiky z dílny bývalého ministra Tomana “vnímáme jako kompromis mezi požadavky všech oprávněných stran. Ze svých požadavků musel slevit každý včetně Agrární komory ČR, jež zastupuje většinu českých pěstitelů a chovatelů. Jakékoliv změny Strategického plánu SZP povedou k vychýlení zmíněné rovnováhy.” [1] Hnutí DUHA upozorňuje, že se o žádný kompromis a rovnováhu nejedná. Ekologické organizace dlouhodobě upozorňovaly, že jejich připomínky nebyly ministrem zemědělství zohledňovány a návrh Strategického plánu tak ve skutečnosti nezohledňuje dostatečně zájmy ochrany přírody a krajiny a cíle Zelené dohody pro Evropu. [2] 

Kriticky se k návrhu Strategického plánu postavila samotná Evropská komise, která také poukazuje zejména na slabé ekologické ambice návrhu, [3] nebo Asociace soukromého zemědělství. Oproti Agrární komoře či Zemědělskému svazu nebyly ekologické organizace přizvány na jednání o Strategickém plánu s ministerstvem zemědělství, které proběhlo 28. prosince 2021. Od poloviny listopadu nebyly vypořádány jejich připomínky. Ministerstvo také zatím neavizovalo pracovní schůzky, které přislíbilo na konci roku. [4]

Ministerstvo zemědělství by proto dle Hnutí DUHA nemělo a nemusí [5] s posláním Strategického plánu Evropské komisi spěchat do poloviny ledna, jak nyní zamýšlí, a mělo by maximálně využít času pro zvýšení ekologických ambicí. Bez toho se nové vládě nepodaří splnit své programové cíle, mezi které patří např. vyčlenění 10 % zemědělské plochy pro ochranu biodiverzity (současný návrh požaduje pouze 3 %), dosažení 25 % plochy obhospodařované v ekologickém režimu s důrazem na ornou půdu, ochrana a lepší zadržování vody v krajině nebo omezení užívání pesticidů a umělých hnojiv. Zvýšit je potřeba zejména ambice tzv. ekoschémat, nového ekologizačního nástroje SZP [6], motivovat zemědělce ke tvorbě mezí, remízků či mokřadů, a podpořit významněji zemědělce v přechodu k ekologickému hospodaření. Tyto otázky přitom nejsou závislé na otázce zastropování či redistributivní platby, na které se v současnosti soustředí hlavní pozornost. 

Martin Rexa, koordinátor zemědělské kampaně Hnutí DUHA řekl: „Nastavení zemědělských dotací skrze Strategický plán je největší a jedinou příležitostí, jak může nová vláda nejen splnit své cíle, ale také připravit českou krajinu na dopady klimatické změny, zvrátit úbytek hmyzu a ptáků a zachránit naši půdu pro další generace. Promarněním této šance by nejen zklamala své voliče, ale zejména selhala v neodkladném řešení problémů naší krajiny a půdy.”

Poznámky:

[1] http://www.akcr.cz/txt/nejednejte-o-nas-bez-nas-vyzyvaji-vladu-zemedelske-organizace 
[2] https://hnutiduha.cz/aktualne/ekologicke-organizace-pisi-ministrum-tomanovi-brabcovi-nepromarnete-dalsi-roky-nastavte 
https://hnutiduha.cz/aktualne/zmente-zemedelske-dotace-jinak-nenaplnite-predvolebni-sliby-koalicni-smlouvu-ekologicke 
[3] https://www.asz.cz/clanek/8456/navrhovany-jizdni-rad-naseho-zemedelstvi-bude-treba-podle-eu-predelat/ 
[4] https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministerstvo-zemedelstvi-upravuje.html
5] Za neodeslání Strategického plánu do poloviny ledna nehrozí žádné sankce (původně měl být Strategický plán odevzdán do konce minulého roku) a ministerstvo zemědělství může Evropské komisi oznámit, že Strategický plán odešle později. Připomínky Evropské komise ke Strategickému plánu také jasně naznačují, že plán je potřeba přepracovat, což vyžaduje určitý čas.
[6] tohlezeru.hnutiduha.cz/sites/default/files/Zem-infolisty_ekoschAmata.pdf