Vláda schválila záměr pomoci domácnostem a firmám postiženým nárůstem cen energií

Domácnosti i firmy, které se dostaly do potíží kvůli nečekanému dramatickému nárůstu cen energií, budou moci využít několika forem státní pomoci. Jejich podobu schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 29. prosince 2021. Rozhodla také o definitivní výši platových tarifů ve státním a veřejném sektoru a o pozastavení vyplácení podpůrného programu Antivirus B.

Domácnosti, které se dostaly vinou nečekaného nárůstu plateb za energie do finančních potíží, budou moci požádat Úřady práce o poskytnutí příspěvku na bydlení. Aby bylo možné reflektovat avizované zvyšování cen energií v roce 2022, chystá vláda novelu zákona o státní sociální podpoře, která kromě navýšení normativů pro uznání dávky umožní také upravit tyto částky mimořádně i v průběhu roku. Na dávku navíc nově dosáhnou i domácnosti v podnájemním bydlení. Rozšíření pomoci vláda schválí začátkem ledna a žádosti budou moci lidé podat až tři měsíce zpětně.

Domácnosti v nouzi budou moci na úhradu vysokých doplatků za energie u dodavatelů poslední instance nově využít i formu mimořádné okamžité pomoci. Do výdajů domácnosti se přitom nově započítají i případné hypotéky a leasingy. Podnikatelé a firmy zase budou moci na úhrady těchto nákladů požádat o úvěr se státní zárukou až do výše dvou milionů korun, přičemž záruka bude poskytnuta až do výše 80 procent. Umožní to rozšíření programu Záruka 2015 až 2023 poskytovaného Národní rozvojovou bankou.

„Jak už jsme dopředu oznámili, místo plošné pomoci, která by nebyla zdaleka tak efektivní, chceme pomáhat adresně, konkrétně. Chceme se zaměřit přesně na ty lidi, kteří jsou postiženi energetickou chudobou. Jsme přesvědčeni, že právě konkrétní opatření mají mnohem lepší efekt a samozřejmě mají také pozitivnější vliv na státní rozpočet, protože nesou nižší náklady,“ konstatoval premiér Petr Fiala.