Spolehlivější dodávky elektrické energie v zimě zajistí inteligentní distribuční soustavy s měřiči námrazy

Zatímco silný mráz nepředstavuje pro distribuční soustavy velké nebezpečí, vlhké zimní počasí s teplotami mírně pod nulou již problémy způsobit může. Hrozí při něm totiž vznik námrazy, která neúměrně zatěžuje vedení a může v extrémním případě způsobit i jejich pád. Inteligentní distribuční soustavy, takzvané Smart Grids, sníží toto riziko instalací měřičů námrazy na vytipované úseky. Díky nim bude možné včas zasáhnout například využitím technologie vyhřívání linek.

Energetici se v zimě zpravidla potýkají se dvěma druhy problémů způsobených počasím – pády stromů na vedení kvůli zátěži způsobenou sněhovou nadílkou a námrazou na samotném vedení. Zatímco v prvním případě se dá riziko snížit pravidelnými průseky vegetace v blízkosti linek, námraze se dá předcházet hůře. Její vznik je přitom spojen spíše s teplotami kolem nuly, než s třeskutými mrazy, které jsou v našich zeměpisných šířkách v posledních letech spíše výjimkou.

„Silný mráz v zimě není žádná výjimečná situace a pro rozvodnou síť nepředstavuje až tak velké nebezpečí. Horší je vlhké počasí, mrznoucí mlhy, mokrý sníh či mrznoucí déšť v kombinaci s teplotami mírně pod nulou. To jsou podmínky, za kterých se na vedení tvoří námraza. Ta svou hmotností může způsobit větší prověšení vodičů, v extrémních případech pak i poškození stožárů a jejich pád,“ popisuje Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

S poruchami způsobenými námrazou se na distribučním území EG.D každoročně potýkají v jednotkách případů. V rámci projektu inteligentních distribučních soustav ACON, který vzniká v přeshraniční spolupráci se Západoslovenskou distribučnou (ZSD), však chtějí jejich riziko minimalizovat. Výrazně by k tomu měla přispět instalace měřičů námrazy, které budou zjednodušeně řečeno měřit ve vybraných úsecích vedení velmi vysokého napětí sílu tahu lana a na změny včas upozorní.

„V rámci distribučního území jsou číselníkem definovány takzvané námrazové oblasti s nízkou až velmi vysokou pravděpodobností výskytu. Na základě této oblasti je následně zvolena i technologie výstavby distribuční sítě, jako je výška sloupů či jejich rozestupy. V rámci modernizace celé distribuční soustavy na standard Smart Grids budeme nyní na vybraná místa instalovat také tyto měřiče námrazy. Data z nich budou následně odesílána do zobrazovacího systému, kde budou dispečeři kontrolovat aktuální situaci v síti a případně na ni reagovat,“ vysvětluje Miroslav Kopt.

V případě, že měřič na vznikající námrazu upozorní, budou distributoři moci použít technologii vyhřívání linek, která s jejím odstraněním pomůže. „Elektrická energie se přenáší prostřednictvím elektrického vedení při velmi vysokém či vysokém napětí a nízkém proudu. Vysoký proud by způsoboval ohřívání vodičů, čehož se při vyhřívání využívá – do problematického úseku se tak dočasně pustí větší proud, který námrazu rozpustí,“ vysvětluje Stanislava Sádovská, projektový manažer ZSD pro implementaci projektu ACON.

Díky kombinaci s měřiči námrazy tak bude možné efektivně zasáhnout již proti vznikající námraze. Kromě samotných poruch se tak minimalizuje i množství případů kdy kvůli silné vrstvě námrazy již nelze technologii vyhřívání použít – v takových případech zpravidla energetici musí vedení odpojit a dlouhými tyčemi námrazu mechanicky sklepávají.