Informace o kvalitě ovzduší nikdy nebyly blíž. Agdata City využívá již více než 60 měst v Česku a na Slovensku

Téma kvality vzduchu  v posledních letech stále více rezonuje nejen v médiích, ale i u samotných obyvatel. Ti kvůli současné vlně respiračních onemocnění častěji hledají informace o tom, jaký vzduch dýchají. Zimní měsíce jsou v tomto ohledu podle dat startupu Agdata City zdaleka nejhorší. Zakladatelé společnosti nyní doufají, že díky plánované expanzi do více postižených oblastí Evropy a tuzemskému propojení s aplikací Mobilní Rozhlas se informace o kvalitě ovzduší dostanou k co nejvíce lidem. Může to potenciálně zachránit i život. 

Vinu na zhoršené kvalitě ovzduší mají zejména částice PM 2.5 (maximální velikost pevné částice činí 2,5 mikronu), které jsou jen v České republice podle WHO zodpovědné za více než 10 tisíc úmrtí ročně. Tyto pevné částice způsobují těžké respirační potíže, protože vzhledem ke své velikosti mohou proniknout až do průdušek. Právě listopad či prosinec patří z hlediska obsahu těchto látek v ovzduší mezi nejhorší měsíce v roce. Průměrná hodnota výskytu částic PM 2.5 ve vzduchu v Česku loni činila 12,3 mikrogramů na metr krychlový. Na konci roku přitom bývají hodnoty v postižených oblastech více než dvojnásobné. V Dolní Lutyni v Moravskoslezském kraji, kde se v minulém roce dýchal nejhorší vzduch v celé zemi, byly v loňském prosinci naměřeny takřka trojnásobné hodnoty. Tyto údaje jsou alarmující.

To si uvědomují i zakladatelé startupu Agdata City, který v současné době využívá již více než 60 měst v Česku a přes 10 měst na Slovensku. „Jsme rádi, že se nám podařilo přesvědčit již několik velkých slovenských radnic včetně několika přímo v Bratislavě, a díky tomu se hyperlokální monitoring kvality vzduchu stává na Slovensku normálem. Ne nadarmo patří Slovensko mezi země s nejvíce se zlepšujícím se ovzduším v Evropě,” doplňuje zakladatel Agdata City Jiří Musil. 

Společnost má v plánu  pokrýt i další lokality v Polsku, Pobaltí, Rakousku, ale třeba i v jihoamerickém Chile. „Náš projekt zaujal po úspěšném spuštění v České republice především na polské straně Slezska, kde se s kvalitou ovzduší a jejím monitoringem dlouhodobě potýkají. Polsko se řadí mezi nejhůře postižené evropské země a jeho města bohužel atakují přední příčky mezi municipalitami s největším obsahem pevných částic ve vzduchu. Proto jsme rádi, že je o řešení této problematiky z polské strany zájem a zkraje příštího roku plánujeme první instalace. To samé platí i o pilotních projektech v Pobaltí, kde jednáme s prvními radnicemi. Můžeme také zmínit, že pilotně řešíme také instalace v jihoamerickém Chile a poptávku registrujeme i v okolních zemích,“ vysvětluje Musil 

Podle renomované společnosti IQ Air ze Švýcarska, která sleduje kvalitu ovzduší ve více než 100 zemích světa, se pro rok 2020 Česko nachází na 35. místě, Slovensko v minulém roce skončilo o deset pozic níže na 45. příčce. Naopak Polsko se ze 106 měřených zemí umístilo až na 53. místě po boku například Turkmenistánu či Izraele. Pobaltské státy se vyjma zeleného Estonska nachází v blízkosti České republiky. I proto je podle Jiřího Musila důležité, aby se místní samosprávy v těchto zemích chovaly zodpovědně a poskytovaly občanům kvalitní informace o tom, jaký vzduch dýchají. 

„Po necelém roce fungování Agdata City máme od prvně zapojených měst velmi pozitivní zpětnou vazbu. Daří se jim pracovat s informacemi tak, že v případě smogové situace, vyššího výskytu určitých pevných částic a dalších škodlivin z automobilového provozu či lokálních topenišť informují své občany, aby zvážili venkovní aktivity nebo chytře větrali. I kvůli covidu registrujeme zvýšené množství lidí s respiračními obtížemi, kteří tuto službu také oceňují.“ 

Zakladatelé projektu plánují plné začlenění informací z Agdata City do ekosystému Mobilního Rozhlasu, který využívá více než 2000 měst a obcí v celé zemi. Občané tak například kromě informací o kulturních událostech v místě budou mít možnost zjistit, zda je rozumné jít na procházku nebo v případě snížené kvality vzduchu raději zůstat doma. „Naším společným cílem je přinést občanům co nejpestřejší a nejpraktičtější informace o místě, kde žijí. A kvalita vzduchu, který dýcháme, mezi ně bezpochyby patří,“ uzavírá Jiří Musil 

Agdata založili bratři Musilové spolu s Jiřím Jiráskem v roce 2016. Během čtyř let se platforma stala nejrozšířenějším ekosystémem pro chytrou správu zemědělských podniků a farem. Určená je pro subjekty všech velikostí, od malých rodinných podniků po velké zemědělské koncerny. Ekosystém Agdata zahrnuje cloudovou softwarovou platformu a celou řadu telematických čidel a senzorů komunikujících pomocí GPS nebo LoRa sítě.

Pod značkou Agdata City pak dodává senzory napojené na analytický systém také do měst a obcí v České republice i na Slovensku.