DHL Freight CZ reaguje na vývoj na dopravním trhu zvýšením cen

DHL Freight, jeden z největších poskytovatelů logistických služeb a přední silniční nákladní přepravce v Evropě, oznamuje, že je v důsledku dramatického vývoje na dopravním trhu a s tím spojeným růstem nákladů na zajištění přeprav nucen od 1.1.2022 přistoupit k úpravě cen v průměru o 9 % u produktů vnitrostátních a mezinárodních kusových přeprav.

Letošní rok je obor nákladní silniční přepravy ve znamení rekordní poptávky po dopravních kapacitách. Narušené dodavatelsko-odběratelské řetězce přináší výzvy v plánování materiálových a zbožových toků, jak z pohledu množství tak časování. Toto, spolu s přetrvávajícím nedostatkem řidičů, způsobuje omezenou dostupnost volných dopravních kapacit jak na vnitrostátním, tak na celém evropském trhu.

Rostoucí náklady na zajištění přeprav jsou ovlivňovány dalšími faktory. Od ledna 2021 historicky rekordně vzrostla cena nafty a to přibližně o 30 %. Míra inflace se blíží 6 %, vzrostly ceny pojištění a dalších přímých nákladů ovlivňujících cenu přepravy. V neposlední řadě jsou rostoucí náklady ovlivněny také dopady restriktivních opatření způsobených pandemií Covid-19.

„Věříme, že jsme navýšení cen stanovili úměrně vůči rostoucím nákladům a tento krok nám i nadále umožní zachovat kvalitu našich služeb na vysoké úrovni,“ říká Vít Návrat, Managing Director DHL Freight Central Eastern Europe.