3. ročník Prague 5G Security Conference je u konce

Skončila jedna z největších světových událostí na poli kybernetické bezpečnosti. Akce, kterou organizuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a pod záštitou Úřadu vlády ČR, se konala kvůli pandemickým opatřením převážně online a částečně v prostorách O2 universa v Praze. Konference se věnovala otázkám spojených s bezpečností 5G sítí a přelomových technologií – tzv. Emerging and Disruptive Technologies (EDTs). Dvoudenní událost zakončil svým proslovem ministr zahraničí České republiky Jakub Kulhánek a ředitel NÚKIB Karel Řehka.

„Tato konference přispěla k prosazování našich společných hodnot a podpořila budování bezpečnější, svobodnější a odolnější digitální společnosti,“ uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek v závěru konference. Podle ředitele NÚKIB Karla Řehky vyžadují přelomové technologie nejen naši pozornost, ale především přístup založený na důvěře a vzájemné spolupráci: „Česká republika je připravena pokračovat ve svém mezinárodním úsilí v oblasti bezpečnosti 5G sítí a přelomových technologií a úzce spolupracovat se svými partnery, a to i v rámci Evropské unie, NATO a dalších mezinárodních organizací.“

V průběhu konference vystoupilo téměř sedmdesát řečníků z Evropy i celého světa. Pozvání přijali hosté z Izraele, Koreje, Singapuru, Německa, Japonska, Austrálie, Velké Británie, USA, Kanady, Estonska, Holandska, Francie, Indie, Litvy, a Spojených Arabských Emirátů. „Na konferenci nechyběli zástupci veřejného, soukromého, akademického i neziskového sektoru, což je důležité. Slyšeli jsme názory na důsledky bezpečnosti 5G od zástupců státu, mezinárodních organizací, think-tanků, výzkumníků, operátorů a odborníků na danou problematiku z celého světa,“ shrnul v závěrečné řeči Karel Řehka.  

Dvoudenní konference byla rozdělena na několik tematických panelů, kterých se na dálku zúčastnily řádově stovky mezinárodních posluchačů. Jedním z témat, které se v průběhu celé konference opakovalo, byla důvěryhodnost a odolnost 5G technologií i EDTs. Právě sítě nové generace se v budoucnu stanou páteřní infrastrukturou pro digitální ekonomiku i společnosti, mimoto zajistí i rozmach a širší využití přelomových technologií. „Přináší nám to obrovský přínos i benefity, zároveň ale tyto věci, které jsou závislé 5G sítích, mají také svoji odvrácenou tvář. Proto je třeba, aby existovali lidé, kteří se těmito hrozbami zabývají, lidé, kteří budou střežit, aby 5G sítě a disruptivní technologie lidem sloužily a nikoliv škodily,“ upozornil v úvodní řeči konference předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil.

Hlavní část konference se již tradičně konala za zavřenými dveřmi, veřejnosti bylo přístupné prostřednictvím online přenosu úvodní a závěrečné slovo. Na konferenci vystoupili se svými projevy například místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, zástupce generálního tajemníka NATO Mircea Geoană, ministryně vnitra Austrálie Karen Andrews nebo státní ministryně pro digitalizaci, kulturu, média a sport Velké Británie Julia Lopez.

Na závěr konference byly představeny tzv. Pražské návrhy týkající se kybernetické bezpečnosti přelomových technologií (Prague Proposals on Cyber Security of EDTs). Zúčastněné země se v nich shodly na možných principech budoucího přístupu k přelomovým technologiím, jakými jsou umělá inteligence, kvantová komunikační infrastruktura, Big Data Advanced Analytics, autonomní systémy a Massive Internet of Things. Dokument zmiňuje například přístup založený na zohlednění technických i netechnických rizik, bezpečnosti dodavatelského řetězce, transparentnosti, důvěryhodnosti a diverzifikaci i demokratických a etických hodnot v kontextu infrastruktury 5G.