Výzkum Cisco: Zájem lidí o ochranu osobních dat roste, obavy ze zneužití trvají

Spotřebitelé se stále více zajímají o to, jak společnosti nakládají s jejich osobními údaji, respektive jak jsou jejich data chráněna před zneužitím. Podle celosvětového průzkumu společnosti Cisco roste počet lidí, kteří ochranu svého soukromí a osobních dat aktivně sledují. A dokonce se na základě toho rozhodují o nákupu výrobků či služeb.

Společnost Cisco stav ochrany osobních údajů zkoumala ve 12 zemích Evropy, Ameriky, Asie a v Austrálii. Souhrnné výsledky přitom vycházejí z anonymních odpovědí 2 600 respondentů. Výzkum se zabýval například otázkami, co dělají spotřebitelé pro ochranu svého soukromí, jak ochranu soukromí ovlivňuje legislativní úprava v jednotlivých státech, jaké jsou postoje lidí k používání informací souvisejících s pandemií covid 19 a rostoucímu zapojení osobních dat do aplikací používajících umělou inteligenci (AI).

Hlavní závěry výzkumu:

  • Téměř polovina respondentů (46 %) se domnívá, že není schopna chránit své osobní údaje. K nejčastěji uváděným důvodům tohoto postoje patří fakt, že neví, jak společnosti s jejich daty pracují. Dále je to skutečnost, že musí lidé musí v řadě případů souhlasit s poskytnutím dat, pokud si chtějí konkrétní službu nebo produkt vůbec objednat.
  • Současně s tím roste počet lidí, kteří se o způsob, jakým je nakládáno s jejich daty, aktivně zajímají. Téměř třetina (32 %) respondentů uvedla, že jim záleží na soukromí, jsou ochotni v zájmu jeho ochrany jednat nebo dokonce již jednali: odešli kvůli pochybám o používání osobních informací od svého dosavadního dodavatele. Tento razantnější krok zvolili nejčastěji u sociálních sítí (33 %) a internetových providerů (28 %). Ale nespokojenost vedla také v 19 % k odchodu od obchodníka a v 18 % případů k volbě jiné banky. V této souvislosti je rovněž zajímavé, že se spotřebitelé v řadě případů rozhodli k ukončení (obchodního) vztahu, který považovali za významný. Takže změnili společnost, s níž měli dlouhodobé zkušenosti.
  • Aktivní ve směru ochrany svých osobních dat jsou především mladší lidé. Ve skupině respondentů 25 až 34 let se o užití svých osobních údajů aktivně zajímá 44 % lidí. Tento podíl se zvyšujícím se věkem klesá. Ve skupině nad 75 let se o nakládání se svými daty zajímalo pouze 14 % dotazovaných.
  • Existence zákonů k ochraně osobních údajů je celosvětově vnímána velmi pozitivně, přesto ale povědomí o těchto normách zůstává relativně nízké. Šedesát procent respondentů má pocit, že zákony na ochranu soukromí platné v jejich zemi země mají pozitivní dopad na to, jak se s jejich osobními daty nakládá. Pouze 4 % dotazovaných jsou přesvědčena o opaku. Jen 43 % z celkového počtu dotazovaných ale ví, že v jejich zemi je ochrana osobních údajů zaštítěna právní úpravou.
  • Navzdory probíhající pandemii lidé nechtějí omezit ochranu svého soukromí. Většina spotřebitelů (62 %) v souvislosti pandemií odmítá jaké omezení ochrany osobních údajů nebo připouští jen malé uvolnění v této oblasti. Pouze 41 % dotazovaných by souhlasilo se zveřejněním informace, že jsou nakažení. Pouze polovina respondentů schvaluje trasování. A zhruba 60 % tázaných souhlasí s kontrolu údajů o očkování před vstupem na pracoviště.
  • Spotřebitelé se staví vlažně k využívání umělé inteligence (AI). Umělá inteligence se stále častěji zapojuje do lidských životů. AI má potenciál využívat zákaznická data ke zlepšení mnoha oblastí života, nejen v nabídce zboří, ale třeba i ve zdravotnictví. Více než polovina účastníků průzkumu vyjádřila ale obavy z toho, jak je v tomto směru AI využívána. Průzkum ověřoval postoje respondentů k 6 modelovým případům, v nichž by mohla být AI v souvislosti s jejich osobními údaji využita. V řadě situací dotazovaní uvedli, že jejich důvěra ve společnost používající AI se snižuje. Největší pochybnosti vzbudila aplikace AI při posuzování psychického stavu nebo při pracovních pohovorech.

Otázka ochrany dat je pro Cisco jednou z priorit. Souběžně s průzkumem zveřejnila společnost i New Trust Standard, souhrn pravidel a doporučení pro tuto oblast. Veškeré informace, řešení a zásady k tématu bezpečnosti a důvěryhodnosti jsou k dispozici v Cisco Trust Center.