Press "Enter" to skip to content

Cisco spouští Hybrid Work Index (HWI), první index pro identifikaci globálních pracovních trendů

Společnost Cisco představila první globální index hybridní práce, Hybrid Work Index (HWI), který analyzuje, jak zvyky lidí a jejich interakce s technologiemi přetvořily svět práce rok a půl po vypuknutí pandemie covid 19. Identifikace globálních pracovních trendů s pomocí HWI je založena na milionech agregovaných a anonymních dat od zákazníků komunikačních, bezpečnostních a monitorovacích platforem Cisco používaných po celém světě. Cisco přitom bude HWI pravidelně čtvrtletně aktualizovat.

Klíčový aktuální závěr HWI zní, že hybridní pracovníci v současnosti očekávají větší flexibilitu, přístupnost a zabezpečení, zatímco podniky se potýkají s tím, jak těmto náročnějším technologickým požadavkům svých zaměstnanců vyhovět.

Žijeme v opravdu jedinečné době, kdy můžeme práci zcela nově definovat. Všichni zaměstnanci na celém světě požadují pracoviště, která jim umožní podávat nejlepší výkony, a je nás, vedoucích pracovnících, abychom se naučili, jak nejlépe zaměstnance podporovat, ať již pracují odkudkoli,“ uvedl Chuck Robbins, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Cisco.

Globální index hybridní práce společnosti Cisco je jedinou zprávou svého druhu, která se zaměřuje na lidi, technologie, firmy a identifikuje vznikající globální pracovní trendy. Cisco sbírá pro HWI poznatky ze široké škály nástrojů umožňujících hybridní práci napříč sítěmi, koncovými body a aplikacemi od milionů zákazníků po celém světě. Tato sada anonymizovaných a agregovaných dat v kombinaci se zákaznickými průzkumy poskytuje jedinečné poznatky důležité pro další strategie a rozhodnutí v oblasti světa hybridní práce. Pro HWI shromažďuje Cisco data ze svých platforem Cisco Webex, Cisco Umbrella, Cisco Secure Access by Duo, Cisco Meraki a ThousandEyes. Ta jsou doplněna průzkumem trendů v oblasti moderní práce a konektivity Commissioned Global Survey mezi více než 39 000 vedoucími IT pracovníky ze 34 zemí světa a také vnitrofiremními průzkumy samotné společnosti Cisco. HWI pak všechny získané informace využívá pro popis trendů ve 4 základních oblastech: Práce a kultura, Spolupráce, Bezpečnost a Sítě.

Klíčové závěry HWI pro oblast lidských zdrojů

  • Lidé chtějí svobodu volby, hybridní práce zvyšuje loajalitu zaměstnanců. Na 64 % zaměstnanců uvádí, že možnost pracovat na dálku místo z kanceláře přímo ovlivňuje jejich rozhodování, zda zůstanou nebo odejdou ze zaměstnání. Pouze 47 % zaměstnanců však věří, že jim zaměstnavatel v průběhu příštích 12 měsíců možnost volby mezi domovem a kanceláří poskytne.
  • Schůzek se vzdáleným připojením probíhá každodenně bezpočet. Ale ne každý se na nich aktivně zapojí. Prostřednictvím Cisco Webex se uskuteční každý měsíc na světě přes 61 milionů setkání. A podle získaných dat na nich promluví pouze 48 % účastníků.
  • Rozvoj hybridní práce podporuje prudký nárůst schůzek, kterých se lidé účastní v rámci svých cest a připojují se k nim přes mobilní zařízení. Před pandemií mobilní připojení činilo 9 % z doby trvání schůzek, v současné době je to již 27 % času schůzek.
  • Hybridní práce znamená lepší podmínky pro rozvoj a uplatnění talentů: 82 % respondentů průzkumu souhlasí s tím, že konektivita je zásadní pro zotavení ekonomiky z pandemie. Vylepšený přístup k připojení umožní lidem pracovat pro jakoukoli společnost na světě, a naopak firmám získávat nejlepší talenty bez ohledu na to, kde bydlí a žijí.
  • Od července do září 2021 se využívání umělé inteligence ve vzdálené komunikaci zvýšilo o více než 200 %, což signalizuje touhu lidí po lepším zapojení do schůzek. Funkce umělé inteligence zahrnují například redukci šumu, automatický překlad a přepis, hlasování a rozpoznávání gest, což výrazně usnadňuje konverzaci, ať už jsou účastníci virtuální nebo jsou přítomni přímo v místnosti.

Klíčová zjištění HWI pro oblast technologií

  • Domácí sítě jsou nyní jednou z nejkritičtějších částí podnikových sítí: od začátku pandemie roste počet nových zařízení pro komunikaci na dálku dvojnásobným tempem oproti počtu routerů u malých a středních společností.
  • Rostoucí hrozby útoků podtrhují význam zabezpečení uživatelů. Během pandemie se pokusy o neoprávněný vzdálený přístup zvýšily 2,4krát. Jen v září 2021 bylo na hybridní pracovníky zaměřeno více než 100 milionů e-mailových hrozeb denně. To jen zdůrazňuje význam bezpečnostní infrastruktury, která zajistí přístup jen oprávněným uživatelům, nikoli podvodníkům.
  • Sítě poskytovatelů cloudu vykazují větší stabilitu než poskytovatelé internetových služeb (ISP). Od ledna 2020 do srpna 2021 se sítě poskytovatelů cloudových služeb podílely na výpadcích pouze 5 %, zatímco na ISP připadalo zbývajících 95 % výpadků.
  • Vracíme se do kanceláří. Počet zařízení připojujících se ke kancelářským sítím Wi-Fi se oproti době přes 6 měsíci zvýšil o 61 %. Tento růst táhnou především vysoké školy, služby a pohostinství.

Kompletní zjištění Cisco HWI naleznete zde.

Comments are closed.