MZV hostí 29. Ekonomické a environmentální fórum OBSE

Ministr zahraničních věcí České republiky Jakub Kulhánek, ministryně  zahraničních věcí Švédska Ann Linde a generální tajemnice Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) Helga Maria Schmid zahájí 9. září 2021 v Černínském paláci 29. Ekonomické a environmentální fórum OBSE, které se na MZV bude konat ve dnech 9. – 10. září 2021.

Během dvoudenní akce budou vysocí vládní představitelé a odborníci z akademické obce, nevládních organizací, mezinárodních organizací a soukromého sektoru 57 členských států OBSE diskutovat na téma „Podpora komplexní bezpečnosti, stability a udržitelného rozvoje v regionu OBSE prostřednictvím posílení ekonomického postavení žen“.

Mezi řečníky na konferenci za Českou republiku vystoupí mj. i Lenka Simerská z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, hlavní gestorka projektu 22 % K ROVNOSTI, jehož cílem je přispět prostřednictvím podpory  transparentnosti při odměňování přispět k eliminaci neopodstatněných rozdílů při odměňování mužů a žen v ČR.

Fórum se v letošním roce koná v hybridní formě, tedy částečně s fyzickou účastí delegátů, částečně virtuálně. Přímý přenos ze zahájení jednání je možno sledovat ve čtvrtek 9. září od 9:30  na  https://www.osce.org/live.

Foto: © MZV ČR/MFA CZ