Skupina TIENS se stane globálním účastníkem budoucího masivního zdravotnického průmyslu

Jak hrdě oznámil předseda představenstva skupiny TIENS Li Jinyuan na Fóru o rozvoji zdravotnického průmyslu v rámci projektu Pásu a stezky v postpandemické éře, které se konalo v čínském městě Tchien-ťin, skupina TIENS je připravena stát se jedním z hlavních globálních účastníků budoucího masivního zdravotnického průmyslu.

Toto fórum poskytuje Číně a skupině TIENS příležitost ukázat se širokému mezinárodnímu publiku. Uvádí se, že na toto fórum byli pozváni vysoce postavení hosté, jako jsou významní manažeři příslušných mezinárodních organizací, odborníci v oblasti zdraví, výzkumní pracovníci v oblastech logistiky a dodavatelského řetězce atd.

Předseda představenstva skupiny TIENS Li Jinyuan novinářům hrdě řekl: „V průběhu let skupina TIENS hluboce pokročila ve výstavbě „Pásu a stezky“ a investovala mnoho energie do zvýšení investic a s úsilím se zaměřila na zvýšení investic a rozšíření trhu v zemích podél „Pásu a stezky“. Skupina TIENS dosud založila pobočky ve více než 110 zemích a vybudovala obchodní trhy ve 224 zemích a regionech. Je pro nás důležité, abychom byli schopni zlepšovat životní podmínky více než 47 milionů rodin po celém světě a podporovat jejich životní úroveň.“

Skupina TIENS položila v Evropě pevné základy a nyní doufá v další rozvoj a růst. Společnost TIENS bude v budoucnu dále motivována k plnění svého závazku „Zdravého lidstva a sociálních služeb“ prostřednictvím projektu špičkových obchodů TIENS. Mezitím plánuje využít vedoucího postavení čínských podniků v oblasti elektronického obchodování dosaženého v průběhu let a realizovat globální marketing a náhradu na základě globálního přeshraničního elektronického obchodování s cílem většího přínosu.

Li Jinyuan uvedl, že skupina TIENS bude v budoucnu rozvíjet užší spolupráci s podniky z celého světa a také bude lépe řídit vztahy ve všech oblastech, zejména v oblasti udržitelného rozvoje s komerčními podniky různých zemí.