Oficiální otevření Muzea Velkého čínského kanálu v Jang-čou

16. června bylo oficiálně otevřeno Muzeum Velkého čínského kanálu v Jang-čou. Jedná se o první moderní komplexní muzeum kanálů v Číně, které spojuje ochranu kulturních památek, vědecké výzkumné výstavy a sociální vzdělávání. Devět tematických expozic a více než 10 000 exponátů (souborů) v muzeu představuje „čínskou moudrost“ Velkého čínského kanálu jako encyklopedii, která světu přináší příběhy Čínského kanálu.

V den otevření se v dočasném výstavním prostoru muzea „Hlavní světové kanály a průplavní města“ konala speciální výstava „Dialog mezi Amsterdamem a Benátkami“. Světoznámá města Amsterdam, Benátky a Jang-čou zahájila dialog napříč časem a prostorem. Tato speciální výstava se zaměřuje na města s kanály, která mají společné kulturní geny a identitu, a propojuje světová města s kanály s různým kulturním a historickým zázemím ze tří hledisek: světové dědictví, moudrost ochrany vody a městské zvyky.

Muzeum kanálů Amsterdamu také speciálně vytvořilo video, které tuto výstavu představuje a propaguje. Diváci mohou intuitivněji pochopit podobnosti mezi Velkým kanálem v Číně a amsterodamskými kanály při podpoře obchodu, kulturních výměn a vytváření národní identity.

Jako spřátelená provincie sdílí Ťiang-su podobné „vodní“ kulturní geny s regionem Benátsko (jehož hlavním městem jsou Benátky): Velké kanály obou míst protínají minulost i současnost a umožňují svým obyvatelům nejen sklízet cenné světové kulturní dědictví a regionální prosperitu, ale také mají společnou otevřenost, toleranci a přátelskou výměnu.

I když jsou blízcí přátelé od sebe na míle daleko, není to žádná vzdálenost, když sdílejí svá srdce.“ Průplavní města nejenže navazují na prosperitu minulosti, ale také shromažďují bohatou průplavní kulturu a historii. Tato města vznikla díky „komunikaci“ a „spojení“ a podporují základní konotace globální kultury kanálů: přátelské výměny, otevřenost a toleranci a vzájemnou prosperitu.