Společnost Changhong Europe v roce 2020 ztrojnásobila své tržby

Rychlý přesun zákazníků k elektronickému obchodování během pandemie COVID-19 pomáhá firmě dosahovat pozoruhodného růstu, zatímco spolupráce se společností China Railway Express zkvalitňuje logistické služby

Společnosti Changhong, klíčovému hráči na globálním spotřebitelském trhu s elektronikou, se za rok 2020 podařilo ztrojnásobit své tržby v Evropě. Kvůli pandemii COVID-19 se firma rychle přeorientovala na elektronické obchodování a posílila své online prodejní kanály a elektronické obchody na mnoha klíčových elektronických platformách v Evropě, což přineslo čtyřnásobný růst tržeb oproti minulému roku. Nedávné vypravení prvního nákladního vlaku čínské železniční společnosti China Railway Express (CRE), který rozváží produkty firmy Changhong, je dalším důkazem skutečnosti, že firma Changhong dokáže rychle reagovat na měnící se tržní trendy.

Spolu s domácím trhem je Evropa pro zahraniční obchod firmy Changhong zásadním trhem. „Zkrácení doby přepravy elektrických spotřebičů vyrobených v S‘-čchuanu („made in Sichuan“) do Evropy, díky využití železniční dopravy, nám pomůže k další expanzi na tomto trhu,“ řekl generální ředitel firmy Changhong Europe Electric, Tiger Wu. V minulosti při využití námořní dopravy trvalo více než 45 dní, než se výrobky firmy Changhong dostaly z čínské provincie Kuang-tung do Prahy v České republice. Díky železniční společnosti CRE se podařilo dobu přepravy z čínské provincie Čcheng-tu do Prahy (Česká republika) zkrátit na 13 dní. Díky tomu lze lépe uspokojovat potřeby na trhu a optimalizovat výrobu a navíc tento krok podstatně zlepšil naše logistické služby.

„Changhongský express“, který železniční společnost CRE vypravila, se skládal ze 41 kontejnerů naplněných elektrickými spotřebiči vyrobenými v S‘-čchuanu („made in Sichuan“), vyrazil z Čcheng-tu dne 6. ledna 2021. Do německého Duisburgu dorazil 24. ledna. Jedná se o první přepravu, kterou firma CRE zajišťovala po podpisu smlouvy v Čcheng-tu a Čchung-čchingu.

„V současné době posílá firma Changhong do Evropy prostřednictvím železniční společnosti CRE chladničky a další elektrické spotřebiče pro domácnost, ale také desky s plošnými spoji, moduly internetu věcí a další podobná zařízení, po kterých roste poptávka na evropském trhu. Tyto dodávky jsou také určeny našim výrobcům na místním trhu, což nám pomáhá zajistit spolehlivou podporu a urychlit náš další růst na tomto trhu. Současně společnost Changhong integruje své evropské zdroje, buduje logistickou platformu a prostřednictvím CRE vozí zpět do Čcheng-tu náhradní díly pro automobily vyráběné v Evropě pro ostatní výrobce v Číně,“ poznamenal Wu.

Společnost Changhong Europe Electric se sídlem v Nymburku, v České republice, je největším čínským výrobním závodem v zemi. Televizory s plochou obrazovkou, které se zde vyrábí, jsou určeny pro řadu různých evropských trhů, kde si získávají významné podíly na trhu. V důsledku negativních dopadů pandemie COVID-19 na tradiční přepravní cesty je pro nás železniční společnost CRE důležitým logistickým partnerem.

Inovace v logistice a skladování, které přináší železniční společnost CRE, pomáhají zavádět nové inovace i v obchodních modelech. Jang Ťin, zástupce generálního ředitele firmy Sichuan Changhong Electric a ředitel zahraničního obchodu, řekl: „Železniční uzel China Railway Express (Čcheng-tu – Čchung-čching) pomůže zajistit stabilitu regionálního průmyslového a dodavatelského řetězce, pomůže nám se zahraniční expanzí a současně podpoří další rozvoj průmyslu a obchodu a umožní rychlou transformaci provincií Čcheng-tu a Čchung-čching z druhořadých oblastí na ústřední dopravní uzly v Číně a bude tak hrát klíčovou roli v budoucím hospodářském rozvoji celé země. Logistické kanály, které železniční uzel Čcheng-tu – Čchung-čching společnosti China Railway Express otevřel, pomohou firmě Changhnog v naplňování jejích strategických plánů, jako je posílení přítomnosti na evropském trhu a zajišťování dodávek pro evropský výrobní sektor.“