Štítek: emise

Dva roky emisních limitů pro uhelné elektrárny: největší výjimky mají Počerady a Ledvice

 redakce ND  17. 8. 2023

Přesně před dvěma lety (17. srpna 2021) začaly být povinné nové emisní limity pro velká spalovací zařízení, které se v Česku týkají především velkých hnědouhelných elektráren. Zpřísnily se tak požadavky na ochranu zdraví lidí před vypouštěním škodlivých plynů, jako jsou oxidy dusíku, či mikroskopického prachu a vůbec poprvé se začalo regulovat vypouštění toxické rtuti do…

více Dva roky emisních limitů pro uhelné elektrárny: největší výjimky mají Počerady a Ledvice

Místo válečné daně, která oživuje Marxe, by vláda měla vyjednat pozastavení emisních povolenek

 redakce ND  27. 8. 2022

Takzvaná válečná daň, kterou chystá zavést Fialova vláda, je druhem sektorové daně. Co hůř, vláda, která sama sebe označuje jako středopravou, by zavedením válečné sektorové daně přijala za své učení Karla Marxe. Problematičnost sektorového zdanění spočívá ve svévoli, s níž politik zasahuje do trhu. V tržní ekonomice tak sektorová daň nemá své místo. Ať už…

více Místo válečné daně, která oživuje Marxe, by vláda měla vyjednat pozastavení emisních povolenek

Ekologické organizace podávají žalobu na MŽP kvůli emisní výjimce pro elektrárnu Chvaletice

 redakce ND  26. 1. 2022

Ekologické organizace Hnutí DUHA, Greenpeace a místní spolek Zelená pro Pardubicko podávají žalobu proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o udělení rozsáhlé výjimky z emisního limitu pro zdraví škodlivou rtuť a oxidy dusíku z uhelné elektrárny Chvaletice na Pardubicku. Rozhodnutí umožňuje elektrárně po dobu šesti let vypouštět ve spalinách 3x více rtuti, než stanovuje emisní limit…

více Ekologické organizace podávají žalobu na MŽP kvůli emisní výjimce pro elektrárnu Chvaletice