Big data umožní optimalizaci výroby elektřiny. Trendem budou komunitní elektrárny

Odborníci z poradenské sítě Moore Global považují dodržování principů ESG (environmental, social and governance) za podmínku udržení konkurenceschopnosti v energetickém průmyslu. Poukazují také na možnost využívat big data k analýze spotřeby a výroby energie za účelem zvýšení efektivity. Podle expertů ze skupiny Moore Czech Republic bude pro český trh s energiemi důležitá adaptace nového trendu komunitních elektráren. Ty umožní jak větší udržitelnost energetického průmyslu, tak stabilnější ceny energií.

Posun k obnovitelným zdrojům ovlivnilo mnoho faktorů, které zahrnují technologické pokroky, ale i vládní pobídky. „Investice do fyzické infrastruktury s cílem snížení uhlíkových emisí jsou zřejmé na první pohled, ale to, co se odehrává za oponou, může být podobně důležité. V dnešní době je možné sbírat a analyzovat obrovské množství informací o využívání energie. Tato data mohou být využita k optimalizaci fungování energetických systémů, což povede k efektivnější a úspornější výrobě a spotřebě energie,“ popisuje David Tomasi, který působí v poradenské skupině Moore Global jako global leader v oblasti energetiky, těžby a obnovitelných zdrojů.

Experti z Moore Czech Republic dodávají, že optimalizace výroby elektřiny za pomoci velkých dat se může dočkat i Česko. „Například jaderná elektrárna Temelín chce v příštím roce ušetřit až 4000 megawatthodin bezemisní elektřiny. Hodlá toho dosáhnout úpravou provozu čerpadel chladících věží a využije k tomu právě big data,“ doplňuje Pavel Drobil, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Návrat do minulosti

Výpadky v dodávkách energií, se kterými se Evropa potýká už od loňska, mají za následek zvýšený zájem o využívání neobnovitelných fosilních zdrojů. „Jedním z důsledků energetické krize je, že v praxi se snižuje důraz na využívání energie z obnovitelných zdrojů. Využívání fosilních paliv opět roste, a i státy jsou vůči němu benevolentnější. Vidět to můžeme například v Německu, kde se prodlužuje životnost tepelných elektráren,“ komentuje Pavel Drobil.

Česko čeká na komunitní elektrárny

Odborníci z Moore Czech Republic se domnívají, že v České republice se trh s energiemi zásadně promění po přijetí legislativy umožňující rozšíření komunitních elektráren. „Peer to peer sdílení energie v rámci virtuálních elektráren umožní šetrnější přístup k životnímu prostředí a mimoto také přispěje ke stabilizaci cen energií. Tento typ elektráren by v budoucnu mohl pokrýt až 25 % celkové tuzemské spotřeby elektřiny,“ vysvětluje Miroslav Rut, partner Moore Technology CZ.

Poradensko-auditní a technologická skupina www.moore-czech.cz poskytuje svým klientům široké portfolio aktivit v 6 divizích – MOORE Advisory, MOORE Accounting, MOORE Audit, MOORE Academy, MOORE Technology a MOORE Legal. MOORE Czech Republic působí na trhu od roku 2011 a od roku 2020 je součástí nadnárodní sítě MOORE Global. MOORE Czech Republic zaměstnává téměř 300 specialistů a působí v 7 místech České republiky a na Slovensku.